Biz kimiz?

2004-2005 öğretim yılının başında yeni ilköğretim müfredatı değiştirilmiş yeni müfredatın, küreselleşme ve teknolojik gelişmeye uygun, ülkesel gerçeklere uyarlı, birey eğitiminde itici bir güç olması hedeflenmiştir. Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemindeki değişikle beraber, sınavlarda öğrencilerin temel bilgileri kullanarak muhakeme ve yorum yapma yeteneklerinin ölçülmesi hedeflenmektedir. Uzman öğretmen kadromuzla yeni müfredata uygun sorulardan oluşan sınavlar hazırlamaktayız.

Ekinaytest olarak 2007 yılından bu güne seçkin eğitim kurumlarıyla işbirliği içinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik sınavlar düzenlemekteyiz. Bizimle çalışan kurumlar, kendi öğrencilerine ve dışarıdan gelen öğrencilere yönelik deneme sınavları düzenleyerek; öğrencilerinin binlerce kişi arasındaki sıralaması, kazanımları, en önemlisi eksik kazanımları hakkında kendilerinin ve velilerinin fikirleri oldu ve belirledikleri eksik kazanımlarla ilgili önlemler alarak öğrenci başarılarını dolayısıyla kurum başarısını artırdılar. Bizim sınavlarımızı düzenli olarak uygulayan kurumların öğrenci sayılarında ciddi miktarlarda artış yaşandı. Öğrencilerimizin başarılarının takibinden güvenilir bir sistem oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

 

 

   

ilköğretim deneme sınavı ilkokul deneme sınavı ortaokul deneme sınavı 2.sınıf deneme sınavı 3. sınıf deneme sınavı 4.sınıf deneme sınavı 5.sınıf deneme sınavı 6.sınıf deneme sınavı 7.sınıf deneme sınavı 8.sınıf deneme sınavı optik okuma deneme sınavı